Traumasensitief lesgeven

Traumasensitief lesgeven

In het onderwijs is men zich in toenemende mate bewust van het feit dat leerlingen traumatische ervaringen achter de rug kunnen hebben. Hoe je daar het beste mee omgaat, hangt van veel factoren af. De eerste gedachte is wellicht dat er aan traumaverwerking gewerkt moet worden, maar dat is zeer de vraag. In de trainingen en workshops die we over dit onderwerp geven, gaan we in op vragen als:

  • wat is trauma en in welke stadia verloopt het herstel?
  • wat kom je als leerkracht tegen en hoe onderscheid je normale ontwikkeling van trauma?
  • hoe maak je een inschatting welke aanpak werkzaam is?
  • hoe handel je trauamsensitief?
  • wat verwijs je door?


Er zijn verschillende fasen te onderscheiden in de verwerking van trauma. Een van de stadia van herstel is de behoefte om weer normaal mee te kunnen doen aan reguliere activiteiten. In dit stadium is het bv. kansrijk om de omgeving te vragen niet te bezorgd te zijn, en de leerling met een rustige houding en gerichte vragen te ondersteunen om weer 'gewoon' mee te doen. Hiermee bevestig je voor de leerling zijn herstel en versterk je het vertrouwen in de toekomst.