Oplossingsgerichte en motiverende gespreksvoering

Oplossingsgerichte gespreksvoering


Oplossingsgerichte gepreksvoering kenmerkt zich door een pragmatische benadering van wat we normaal gesproken als 'problemen' aanduiden. Het is bijna onvermijdelijk dat we starten bij een probleem of uitdaging, maar we zoeken zo snel mogelijk naar:

  • wat wil je bereiken?
  • wat is er al eens gelukt?
  • wat kun je al? Kun je dat herhalen?
  • welke kleine stappen kun je zetten? Wat is de eerste stap?


Daarbij maken we gebruik van bekende gesprekstechnieken, maar vanuit een ondersteunende rol. Maar we behandelen ook nieuwe gesprekstechnieken, zoals schaalvragen en wondervragen.


Deze training wordt als maatwerk aangeboden. Met de opdrachtgever wordt besproken welke casuïstiek een rol speelt, en in welke doelen medewerkers in die situaties voor ogen hebben. 

Motiverende gespreksvoering


Motiverende gepreksvoering heeft overeenkomsten met oplossingsgerichte gespreksvoering wanneer het gaat om de gesprekstechnieken die worden toegepast. Maar de inzichten van waaruit de gesprekken benaderd worden verschilt sterk.

Bij motiverende gespreksvoering staat voorop dat de motivatie van de gesprekspartner fundamenteel centraal moet staan. De professional is per definitie niet de gespreksleider, maar hoogstens een gesprekspartner.

Deze grondhouding en de consequenties voor de professional zijn verstrekkend. In deze trainingen staan we dus zowel stil bij waarom je de gesprekken op deze manier voert, als hoe je de gesprekken dan voert.

In deze trainingen leiden we niet op tot erkende therapeut, maar we proberen op een efficiënte manier ervaren professionals in deze richting te leiden, of starters te laten kennismaken met de methodiek. 


Vier belangrijke uitgangspunten bij motiverende gespreksvoering zijn:


  1. Begrip tonen en verkennen: Dit proces houdt in dat de behandelaaractief luistertnaar de cliënt,empathie toontenopen vragen steltom de situatie en ambivalentie te begrijpen.
  2. Focus op verandering: Hierbij helpt de behandelaar de cliënt omconcrete doelen te formulerenen na te denken over devoordelen van verandering.
  3. Ontlokken van verandertaal: De behandelaar stimuleert de cliënt omzelfredzaamheid en motivatiete uiten, bijvoorbeeld door te vragen naarredenen om te veranderen.
  4. Plannen en voorbereiden: In dit proces helpt de behandelaar de cliënt bij hetontwikkelen van een concreet actieplanom de gewenste verandering te realiseren .