Train-de-trainer programma's

Train-de-trainer programma's


Deze programma's zijn altijd maatwerk. Grotere organisaties kiezen er regelmatig voor om een programma dat zij laten ontwikkelen ook door eigen medewerkers te laten uitvoeren. Voor vrijwel ieder programma geldt dat dit mogelijk is.


Een train-de-trainer programma bestaat vrijwel altijd uit vijf delen:

  • deelnemen aan het programma
  • instructie en oefenen van onderdelen
  • inzichten verwerven in het leerproces
  • pilot-training onder begeleiding
  • coaching on the job


De praktijk leert dat enige tijd nodig is om je een programma eigen te maken, maar dat in een periode van 4 tot 6 weken medewerkers zich een programma eigen kunnen maken.