Trainingen

Welke trainingen bieden wij aan?

Dragt Training biedt verschillende diensten aan:


Omgaan met emotie en agressie


In deze trainingen wordt vanuit de praktijk van de deelnemer gestart, Aan de hand van een beproefd wetenschappelijk ontwikkeld model worden inzichten aangeboden en geoefend. Uitgangspunt daarbij is dat veel gedrag beïnvloedbaar is en met een assertieve houding tegemoet getreden kan worden. Ombuigen van opgewonden gedrag naar meer beheerst gedrag is dan de doelstelling. Wanneer dat niet meer werkt, moeten kaders geboden worden. Beleid van de organisatie vormt het kader van waaruit de handhavende kant wordt behandeld.


Klik hier voor meer informatie over deze trainingen.

Veiligheidstrainingen


In het MKB komen ondernemers en winkelpersoneel eigenlijk voortdurend met lastig gedrag in aanraking. Klanten zijn gewend geraakt zich van alles te kunnen permitteren. Ondernemers hebben daardoor moeite om lastig gedrag van ongewenst gedrag te onderscheiden. Doet een klant alleen moeilijk als hij geen mandje pakt, of wil hij iets stelen? Maatregelen als zelfscan en tassencontrole zijn bedoeld als preventieve maatregelen, maar de klanten die ermee geconfronteerd worden reageren defensief. Is dat omdat ze zich aangevallen voelen of omdat ze iets te verbergen hebben?


Er spelen ook vragen als 'wat mag ik bij winkeldiefstal?'. Mag ik een klant aanhouden? Wat betekent dat concreet? Hoeveel dwang mag ik gebruiken? Wat spreken we af wanneer we een vermoeden van winkeldiefstal hebben? En hoe krijgen we iedereen zo ver dat ze op de gewenste wijze optreden?


Overval is een van de naarste ervaringen waar winkelpersoneel mee geconfronteerd kan worden. Onvoorbereid is iedere medewerker kwetsbaar voor deze traumatische ervaring. Maar door op een overzichtelijke manier informatie aan te bieden, en in kleine stappen ervaring op te bouwen, kunnen we medewerkers goed voorbereiden en ze als het ware vaccineren tegen de stress die een overval met zich mee zal brengen.


Klik hier voor meer informatie over deze trainingen.

Traumasensitief lesgeven


Steeds meer zijn leerkrachten zich bewust van het feit dat leerlingen traumatische ervaringen meegemaakt kunnen hebben. De vraag is hoe je daar als leerkracht optimaal mee omgaat? Daarvoor moet je iets weten over trauma en verwerking, je moet een beeld hebben van de overeenkomsten en verschillen tussen normale ontwikkeling, verstoortde ontwikkeling en verschijingsvormen van gedrag na trauma.

Met name inzicht in de fasen die een getraumatiseerde leerling doormaakt, en de vraag wat in de context van een school wenselijk en noodzakelijk is, staan centraal in de workshops en trainingen die we over dit onderwerp geven.


Klik hier voor meer informatie over deze trainingen.

Omgaan met uitdagende patiënten in de zorg


Ook in de zorg krijgen professionals te maken met emotie en agressie. Maar vaak is er in de zorg sprake van aanvullende uitdagingen:

  • Het overbrengen van informatie
  • Omgaan met conflicten
  • Een omslag maken van denken in beperkingen naar mogelijkheden
  • Inzicht krijgen in de denkwijze van mensen met een licht verstandelijke beperking
  • Handvatten en praktische tools voor effectieve communicatie
  • Vergroten van kennis en inzicht op het gebied van patiënten met zwakbegaafdheid, een lichte verstandelijke beperking en leerachterstanden


In deze training, die we samen met Driehoek Training verzorgen, worden deze thema's aan de orde gesteld.


Klik hier voor meer informatie over deze trainingen.

Overige trainingen en workshops

Naast de bovengenoemde onderwerpen hebben we een reeks van trainingen ontwikkeld en gerealiseerd, waarvan we er nog een aantal noemen:


Een moderne methodiek voor functionerings- en beoordelingsgesprekken


Organisaties willen op uiteenlopende manieren hun medewerkers stimuleren om zich te ontwikkelen. Maar medewerkers hebben ongeacht de mate van vrijheid die geboden wordt, behoefte aan signalen of zij voldoen aan de verwachtingen en of zij effectief bijdragen aan het resultaat.

Voor deze uitdaging hebben we een methodiek ontwikkeld waarin resultaatgebieden worden vastgesteld vanuit de behoeften van de organisatie, en competenties worden beschreven vanuit de kracht van de medewerker. Voor iedere functie wordt een profiel vastgesteld waarin een aantal concrete gedragsankers worden beshreven en waarin een standaard wordt bepaald zodat zowel de organisatie als de medewerker weten waar zij aan toe zijn.


Neem contact op voor meer informatie.


Kapingstrainingen


Gebaseerd op vergelijkbare inzichten als overvaltrainingen wordt in dit programma gewerkt aan het voorbereiden van cabine en cockpit op wat er tijdens een kaping kan gebeuren. Inzicht in wat er kan gebeuren, helpt om een basis te hebben hoe te handelen en ook met een gesloten cockpitdeur te weten wat je van elkaar kunt verwachten. Stress-inoculatie vormt de basis van het voorbereiden van medewerkers op de extreme stress waaraan zij tijdens een kaping blootgesteld kunnen worden.

Deze training hebben we rond 2010 voor KLM ontwikkeld en bij enkele luchtvaartmaatschappijen gegeven en overgedragen middels train-de-trainer programma's. Dit is een voorbeeld van een 'specialty' die we gerealiseerd hebben.