Alle thema's

Leidinggeven

Flexibiliteit en creativiteit

LeidinggevenEr zijn veel meningen omtrent de vraag wat goed leidinggeven behelst. Onze ervaring is dat leidinggeven in ieder geval een hoge mate van flexibiliteit, creativiteit, doorzettingsvermogen en incasseringsvermogen vraagt.

Wie goed leiding geeft, beschikt over de nodige talenten. Ieder bedrijf heeft zijn eigen cultuur, waarbinnen een andere stijl van leidinggeven past. Het ontwikkelen van een goed management programma is daarom bij uitstek maatwerk.

Onze management programma’s

Als wij een management programma samenstellen staan de volgende punten centraal:

  • Welke doelen stelt de organisatie?
  • Hoe kunnen deze worden gerealiseerd?
  • Welk beroep wordt er op medewerkers gedaan?
  • Wat wordt er dan van managers gevraagd?

Maatwerk: inspelen op de klant

De eerste stap in een goed management programma is overzicht te hebben van de organisatiedoelstellingen.

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen en is er consensus binnen de organisatie over de manier waarop deze doelstellingen moeten worden bereikt

Belangrijk blijft evenwel dat wat een organisatie van zijn managers vraagt niet door een opleidingsprogramma wordt bepaald, maar door de praktijk.

Management Bootcamp

Niet alleen training of instructie heeft waarde als leermiddel. Ook concrete ervaringen waar de deelnemer zelf zijn conclusies aan verbindt, zijn een manier om het leren te bevorderen. Door managers een dag onder te dompelen in een wereld van theater doen ze een wereld van ervaringen op.